ТОП тест НБУ

Тест по общообразователна подготовка за кандидатстване в Нов Български Университет или ТОП тест НБУ

Нов български университет (съкратено НБУ) е български частен университет. Основната му база е разположена в София, в няколко корпуса, като притежава и други академични бази из страната, а също и собствена университетска библиотека в София – Библиотека на НБУ. Университетът разполага със собствено издателство. В Нов български университет се обучават годишно около 10 000 студенти в над 50 бакалавърски, около 100 магистърски и десетки докторски програми, обновявани всяка година според изискванията на пазара на труда и академичните търсения на общността на НБУ.

Образователната философия на НБУ се основава на либералната идея за образование, свързващо придобиването на знания и професионалното специализиране с общото духовно развитие и етични стойности.

През последните години, Нов български университет е част от Международната мрежа на Европейските реформаторски университети. Това предлага платформа от интензивни курсове, които студентите могат да запишат в партньорски висши училища във Франция, Германия, Гърция и Дания.

Нов български университет е един от най-желаните университети в страната. Желаещите да се обучават в НБУ, трябва да се явят на ТОП тест, за да кандидатстват в университета.

ТОП тестът се провежда онлайн през платформата e-кандидат-студент на НБУ.

Какво представлява ТОП тест НБУ ?

Тест по общообразователна подготовка (ТОП) има 10 раздела:

Български език;

Литература;

История;

География;

Математика;

Физика;

Химия;

Биология;

Разсъждения;

Семантика

  • От всеки раздел трябва да се решат по 10 въпроса.
  • Общия брой на въпросите е 100 .
  • Максимален брой точки = 100.
  • Всеки въпрос има 5 възможни отговора.
  • Само един от отговорите е верен.

КАК, КОГА И КЪДЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ИЗПИТИ?

  • Изпитите се провеждат в отделни сесии през цялата година.
  • Тестът се провежда онлайн 
  • Изпитните сесии започват от 9.30 часа, от 12:00 часа или от 14:30 часа.

КОГА ИЗЛИЗАТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТОП ТЕСТ НБУ И КАК МОГАТ ДА СЕ ПРОВЕРЯТ?

  • Резултатите от ТОП тест, излизат в първия работен ден след изпитната сесия
  • Резултатът се проверява онлайн.
ТОП тест Нов Български Университет

Повече информация за явяване на ТОП тест НБУ, може да намерите на страницата „ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Имате въпрос ? Използвайте формата за „КОНТАКТИ